Netværket ”Potentialer mødes” takker af for denne gang

Det sker rigtig mange spændende ting på skolerne. Man arbejder sammen og inspirerer hinanden på tværs af skoler. Der er gang i udviklingsprojekter. Netværket “Potentialer mødes” lukker ned, men vil kunne startes op igen på et senere tidspunkt, hvis der er ønske om det.

Netværk er flygtige – opstår og forgår. Men oplevelserne, den faglige viden og venskaberne består. Det har været 3 spændende år.

Potentialer frise.png

Netværket er blevet støttet praktisk og økonomisk af Uddannelse & Læring. Netværket opstod blandt pædagogisk personale ud fra et ønske om at fastholdelse og kompetenceudvikling af dygtige skolefolk i Vejle kommune godt kan opstå nedefra.

“Potentialer mødes” har samlet deltagere, der er optaget af skoleudvikling, og som vil dele, inspireres, videreudvikle og sætte i spil. Netværket har været optaget af potentialetilgangen og at netværkets medlemmer er blevet synlige for hinanden, bl.a. i forbindelse med udviklingstiltag på hinandens skoler.

Der er blevet afholdt 4 årlige netværksmøder, der har vekslet mellem oplæg og diskussioner.  Temaerne har bl.a. været relationer, resiliens, skolekultur, og facilitering. Netværket har iscenesat mødeformer såsom en historisk byvandring, foredrag med Sven Brinkmann, eftermiddag med ”gastronauten” og iværksætteren Per Guldbrandt.

Se evt. Netværkets blog
Fra Nya og Rasmus skal der lyde en stor tak til de mere end 70 spændende netværksdeltagere der har været med til møderne. Vi har nydt de mange samtaler, inspirerende oplæg og den gode energi der jo opstår hver gang “Potentialer mødes” 😉


Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring.
Nya Holm, Hældagerskolen
Rasmus Ullerup, UngdomsCenter Vejle

 

Kære læser

Velkommen til “Potentialer mødes”. Et netværk for skolefolk i Vejle kommune.

Har du lyst til at komme og blive inspireret af andres viden inden for skolehverdag og skoleudvikling? Har du nogle interesser eller kompetencer, som du vil dele med andre? Har du lyst til at høre, hvad andre skolefolk er optaget af og dele dine egne interesser? Har du ideer og tanker, som du gerne vil have andres input til? Så er dette netværket for dig!

Vores tanke er, at vi alle har et potentiale, som vokser når vi mødes og inspirerer hinanden.

Lyder dette som noget for dig, så kontakt Netværket Potentialer Mødes. Du kan altid blive en del af netværket. Det eneste krav er, at du skal være ansat i skoleverdenen i Vejle Kommune.


WIIFM Whats in it for me?

Vi er med i netværket for at blive inspireret af andres uddannelser, tiltag og  erfaringer inden for skole, læring og kultur. Vi får øje på hinandens potentialer. Dermed er netværkets dobbelthed: at se og blive set.

Vi får viden om, hver der sker på andre skoler, hvem der har samme interesser som en selv, og  dermed åbner vi muligheder for hinanden. Sammen skaber vi et netværk på tværs af skolerne i Vejle.


Skærmbillede 2016-04-11 kl. 14.13.42